Privacywet AVG

PRIVACYBELEID Gerco Verhuur en Party Service
privacy-statement
Gerco Verhuur en Party Service is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van groot belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Gerco Verhuur en Party Service persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en klanten van onze website (www.gerco-verhuurenpartyservice.nl).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

– Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
– In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen.
Gebruik van persoonsgegevens

Als je onze website gebruikt, kun je de volgende persoonsgegevens achterlaten:

– Je voor- en achternaam;
– Je adres;
– Je e-mailadres;
– Je telefoonnummer;
Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verlenen van toegang tot de website www.gerco-verhuurenpartyservice.nl;
– Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief;
– Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website;
– Gerco Verhuur en Party Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Gerco Verhuur en Party Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gerco-verhuurenpartyservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens, te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gerco-verhuurenpartyservice.nl

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via ons contactformulier of via info@gerco-verhuurenpartyservice.nl. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Gerco Verhuur en Partyservice
Koperweg 11e
2401 LH Alphen aan den Rijn

Tel: 0172-426336
Fax: 0172-490794
Mail: info@gerco-verhuurenpartyservice.nl

KVK: 28080569
BTW: 807368817B01
IBAN:NL30INGB065524459

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17.00 uur 0172-426336.